• C-MAG HS 7

PROMOTION! ราคาพิเศษ


• เป็นเครื่องกวนสารด้วยแม่เหล็ก พร้อมให้ความร้อนในเครื่องเดียวกัน

• การปรับอุณหภูมิและความเร็วรอบในการกวนเป็นแบบปุ่มหมุนแยกกัน

• เป็นเครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็ก ชนิดกวนสารได้ปริมาตร 10 ลิตร

• การปรับความเร็วรอบในการกวนสารแบบปุ่มหมุนเพียงปุ่มเดียวตั้งแต่ 100-1,500 รอบต่อนาที 

โดยมีหน้าปัดเป็นสเกล 0-6

• มีมอเตอร์ขนาด input/output 15/1.5 W

• แท่งแม่เหล็กมีขนาด (ความยาว x เส้นผ่านศูนย์กลาง) 80 x 10 มิลลิเมตร

• มีเตาให้ความร้อนขนาด 1000 W

• ทำความร้อนได้ตั้งแต่ 50 - 500°C โดยมีปุ่มปรับความร้อนโดยมีหน้าปัดเป็นอิเล็กทรอนิกส์ (digital) 

• มีความแม่นยำในการให้อุณหภูมิในของเหลว ±10K

• แผ่นให้ความร้อนทำด้วย เซรามิกแก้ว มีขนาด 180 x 180 มิลลิเมตร ซึ่งป้องกันสารเคมี (chemical resistance)

• สามารถใช้กับอุปกรณ์วัดและควบคุมอุณหภูมิในสารตัวอย่าง ETS-D5 ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนในการควบคุมอุณหภูมิ ± 0.5 K

• มีระบบป้องกันเพื่อความปลอดภัย (Safety circuit) ตั้งค่าให้ตัดไฟได้เมื่ออุณหภูมิถึง 550°C ซึ่งไม่สามารถปรับค่าได้

• มีระบบเตือนแผ่นให้ความร้อนยังคงร้อนอยู่หลังจากเครื่องปิดไปแล้ว

• ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ เพื่อความแม่นยำ

เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

C-MAG HS 7

  • รหัส/รุ่น: C-MAG HS 7
  • สถานะสินค้า: 1