ARACUS เครื่องวิเคราะห์กรดอะมิโน

ARACUS เครื่องวิเคราะห์กรดอะมิโน

ARACUS ทำงานตามมาตรฐานโดยใช้วิธี Post column derivatization ด้วยนินไฮดริน 

โดยมีการตรวจจับที่ 440 nm และ 570 nm โดยใช้โฟโตมิเตอร์ LED ที่ไม่ต้องบำรุงรักษา

นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการ (เช่น การคัดกรองทารกแรกเกิด) การควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม อาหารสัตว์ และในการวิจัย

คุณสมบัติของเครื่อง

1. ใช้ระบบ โครมาโตกราฟีแบบแลกเปลี่ยนไอออน  และ Post column derivatization ด้วยนินไฮดริน

2. ประสิทธิภาพการแยกสารกรดอะมิโนได้ถึง 55 ชนิด

3. ระบบปั๊ม HPLC ลูกสูบคู่พร้อมอินเลย์เซรามิก จำนวน 2 ปั๊ม ปั๊มแต่ละตัวทำงานสำหรับสารละลาย

แยกกัน (บัฟเฟอร์และรีเอเจนต์)

4. ความดันสูงสุด 400 บาร์

5. อัตราการไหล 0.01 – 10.00 มล./นาที

6. ความสามารถในการทำซ้ำของอัตราต่ำ 0.1% RSD ที่ 100 ไมโครลิตร/นาที

7. ระบบไล่แก๊ส 2 ช่อง

8. แรงดันในการทำงานสูงสุด 120 บาร์/ 1740 PSI

9. เครื่องฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติ สามารถใส่ได้ 2 ถาด แต่ละถาดใส่ได้ 48 ขวด (1.5 มล.)

พร้อมระบบทำความเย็นให้ตัวอย่างเย็นลงถึง 4°C (การตั้งค่ามาตรฐาน 10°C)

โหมดการฉีด 3 โหมด: Full loop (100 ไมโครลิตร), Partial-loop (5-50 ไมโครลิตร), microliter-pickup (1-27 ไมโครลิตร)

10. คอลัมน์สแตนเลส Cation exchange resin

11. ความสามารถในการทำซ้ำของเวลาการเก็บรักษา < 0.3% RSD

12. ความสามารถในการทำซ้ำของพื้นที่พีค ~ 1.0 % RSD

13. ช่วงอุณหภูมิของคอลัมน์ 20 – 80°C ความแม่นยำ 0.1% ปรับอุณหภูมิด้วย Peltier element

14. อุณหภูมิในช่องทำปฏิกิริยา 20 – 130°C

15. โฟโตมิเตอร์ LED แบบตรวจจับสเปกโทรสโกปี (440 นาโนเมตร + 570 นาโนเมตร)

16. สัญญาณแอนะล็อก 0 – 5 V

17. noise 0.02 mAU, 1 วินาที

18. ดริฟท์ < 1.0 x 10-5 AU/ชม.

19. ส่วนเบี่ยงเบนเชิงเส้น: 0.3% / AU

20. ช่วงการวัด: สูง, ต่ำ

21. Flow cell ปริมาตร 10 ไมโครลิตร

22. เครื่องตรวจจับเรืองแสง (200 – 650 นาโนเมตร) สำหรับวิธี OPA (เป็นอุปกรณ์เสริม สั่งซื้อเพิ่มเติม)

23. อุณหภูมิแวดล้อมที่สามารถใช้งานตัวเครื่องได้ 10 - 45°C ระดับความชื้น 10 - 95%

24. ขีดจำกัดการตรวจจับ < 2 nmol/mL ด้วย Ninhydrin; > 5 nmol/mL ด้วย Ninhydrin

(ด้วยวิธี OPA < 0.5 nmol/mL, จำกัดเฉพาะกรดอะมิโนปฐมภูมิ)

25. ตัวเครื่องขนาด 1080 x 370 x 375 มิลลิเมตร น้ำหนัก 60 กิโลกรัม

26. ใช้ไฟ 110 – 230 V, 50/60 Hz

27. มีซอฟต์แวร์ Clarity และฮาร์ดแวร์สำหรับการจัดเก็บข้อมูล ตามมาตรฐาน 21 CFR part 11 (600-0061)

29.1 ช่องทางการรับข้อมูล 2 ช่อง

29.2 การรวม Peak แบบแมนนวลและอัตโนมัติ

29.3 การวัดเชิงปริมาณโดยใช้มาตรฐานภายนอกหรือภายใน

29.4 ตัวเลือกการสนับสนุนออนไลน์

29.5 รวม ตัวแปลง A/D

28. มีระบบการจ่ายก๊าซเฉื่อย (600-0056)

29. มีชุดอุปกรณ์พร้อมใช้งาน (600-0051)

30. มีชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการควบคุมเครื่องวิเคราะห์ (600-0032)

31. Columnkit ระบบลิเธียมความละเอียดสูงสำหรับการตรวจวัดกรดอะมิโนประกอบด้วย

คอลัมน์แยก 125 มม. และตัวดูดซับแอมโมเนีย (650-0126)

32. พร้อมชุดอุปกรณ์สำหรับการรันทดสอบตัวอย่าง 500 ครั้งประกอบด้วย บัฟเฟอร์พร้อมใช้

น้ำยาล้างและฟื้นฟู  รีเอเจนต์ การเจือจางตัวอย่าง (650-0153)

33. สารละลายมาตรฐาน ไฮโดรไลเสต 1 มล.ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่สร้างโปรตีน

เก็บที่อุณหภูมิ -20°C (650-0036)

34. สารละลายมาตรฐานทางสรีรวิทยากรดอะมิโน 42 ชนิด 1 มล.

เก็บที่อุณหภูมิ -20°C ในที่แห้ง (650-0035)