RCT digital

RCT digital

RCT digital

เครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็กพร้อมให้ความร้อน 


1. รับประกัน 10 ปี (lifetime warranty)

2. เป็นเครื่องกวนสารด้วยแม่เหล็ก พร้อมให้ความร้อนในเครื่องเดียวกัน

3. การปรับอุณหภูมิและความเร็วรอบในการกวนเป็นแบบปุ่มหมุนแยกกัน

4. เป็นเครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็ก ชนิดกวนสารได้ปริมาตรสูงสุด 20 ลิตร

5. การปรับความเร็วรอบในการกวนสารแบบปุ่มหมุนเพียงปุ่มเดียวตั้งแต่ 50 - 1,500 รอบต่อนาที 

6. ทำความร้อน (ผิวหน้าแผ่นให้ความร้อน) ได้ตั้งแต่ อุณหภูมิห้อง - 310°C โดยมีปุ่มหมุนปรับความร้อน ปรับตั้งระดับความร้อนได้ตั้งแต่ 0 – 310°C และมีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LCD

7. แผ่นให้ความร้อนทำด้วย Aluminium alloy มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ø 135 มิลลิเมตร

8. มีระบบเปลี่ยนทิศทางการกวนสารแบบอัตโนมัติ

9. สามารถตั้งเวลาในการทำงานได้