ศูนย์บริการซ่อมและติดตั้ง

Service center for Scientific and Laboratory Equipment

Click Link เพื่อชมผลงานของบริษัท

ศูนย์บริการซ่อมเครื่องมือ "บริษัท ยู.พี.วี. เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ยู.พี.วี เซอร์วิส จำกัด รับซ่อมเครื่องมือต่างๆ เช่น
Oven, Incubator, Furnace, Laminar flow, Water bath, Cooling bath,
Shakers, Analytical balances, Moisture balances, Centrifuge,
Autoclave, Colony counter, Thermostats, Hot Plate, Stirrers, Mixers,
COD, Bomb calorimeter, Temperature control, Sensor, Heater,
Refractomers และเครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ในห้องแล็ปอีกมากมาย


รับซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆ พร้อมทั้ง คาริเบทและติดตั้ง โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
เช่น
เครื่อง Digital Refractometer,Polarimeter “ATAGO”
เครื่อง Over Head Stirrer , Bomb Calorimeter “IKA”
เครื่อง Hot Plate & Stirrer “ THERMOLYNE “ , “ IKA “ , “ LMS “
เครื่อง Water Bath “ BOSS TECH “ , “ MEMMERT “
เครื่อง Incubator , Oven ” MEMMERT “ 
เครื่อง Autoclave “ HIRAYAMA “ , “ STURDY “
เครื่อง PH Meter , Conductivity , DO meter “ HANNA “ , “ EUTECH “ , “ INDEX “
เครื่อง Digital Balance “ OHAUS “ , “ SATORRIUS “ , “ AND “
เครื่อง Water Stills ” GFL”
เครื่อง Furnace “ CARBOLITE “ , “ THERMOLYNE “
เครื่อง Moisture Analyzer “ AND “ , “ KETT “
เครื่อง Fluorometer “ BARNSTEAD “
เครื่อง Centrifuge

โทร. 0-2866-6705-9, 0-2412-1460 แฟกซ์. 0-2866-6705-9# 17, 20