• Horiba XGT-9000

เครื่อง XRF เอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ (X-RAY FLUORESCENCE)

เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ธาตุ โดยใช้หลักการ X-Ray Fluorescence Spectrometer

สำหรับวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของธาตุในสารตัวอย่าง

โดยการวัดอัตราการเรืองรังสีเอ็กซ์ซึ่งเป็นลักษณธเฉพาะของธาตุ

ซึ่งแต่ละธาตุจะมีการเรืองแสงรังสีที่ไม่เท่ากัน ที่จะปล่อยออกมาจากอะตอมที่ถูกกระตุ้นและกระจาย

ความยาวคลื่นของการเรืองรังสีเอ็กซ์พร้อมกัน

จึงทำให้การวิเคราะห์มีความแม่นยำสูงมากในระดับเศษส่วนในล้านส่วน (PPM) ขึ้นไป 


ประยุกต์การใช้งาน:

ใช้วิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีในตัวอย่าง วัตถุธรณีวิทยา ทั้งของแข็งและของเหลว

แร่ ดิน หิน น้ำ วัสดุทางการเกษตร และด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์หาชนิดของธาตุและปริมาณธาตุต่างๆ

เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

Horiba XGT-9000

  • รหัส/รุ่น: Horiba XGT-9000
  • สถานะสินค้า: 1

คำค้น: Horiba XGT-9000