• MOC63U

1. เป็นเครื่องชั่งและวิเคราะห์หาปริมาณความชื้นในตัวอย่างแบบอัตโนมัติ

2. มีจอแสดงผลเป็น Backlit LCD 

3. ส่วนให้ความร้อนเป็นแบบ Halogen (Straight tube) โดยใช้กำลังไฟที่ 400 วัตต์

4. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 50-200 องศาเซลเซียส ปรับเพิ่ม/ลดได้ครั้งละ 1 องศาเซลเซียส

5. รายละเอียดส่วนของการชั่ง

4.1 มีระบบการชั่งที่ใช้เทคโนโลยีแบบ UniBloc 

4.2 ชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 60 กรัม โดยอ่านละเอียด 0.001 กรัมและอ่านละเอียด 0.01% สำหรับค่าความชื้น

4.3 จานชั่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 95 มิลลิลิตร

4.4 บริเวณด้านหน้าทำด้วยกระจกสามารถมองเห็นตัวอย่างขณะทำการทดสอบได้และกระจกสามารถถอดเปลี่ยนได้

5. มีระบบการทำงาน 5 โหมดประกอบไปด้วย

5.1 ระบบ Automatic Ending Mode

เครื่องจะหยุดการทำงานแบบอัตโนมัติ เมื่อระดับการเปลี่ยนแปลงความชื้น (% margin) ในช่วงเวลา 30 วินาที ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

5.2 ระบบ Timed Ending Mode

เครื่องจะหยุดการทำงานแบบอัตโนมัติ เมื่อถึงเวลาที่ตั้งค่าไว้

5.3 ระบบ Rapid Drying Mode

ตัวอย่างจะถูกทำให้แห้งที่ระดับอุณหภูมิที่สูงที่สุดของเครื่อง (200 องศาเซลเซียส) จากนั้นเมื่อระดับความชื้นลดลง เครื่องจะลดระดับอุณหภูมิลงมาตามที่ตั้งค่าไว้

5.4 ระบบ Slow Drying Mode

ใช้ในกรณีที่ตัวอย่างที่ผิวหน้าเป็นลักษณะฟิลม์เพื่อช่วยลดการ Degrade โดยให้เครื่องค่อยๆ เพิ่มระดับอุณหภูมิ

5.5 ระบบ Step Drying Mode 

ใช้ในกรณีที่ตัวอย่างเป็นน้ำหรือ Crystallization water โดยการให้ความร้อนแบบ Step by step


6. สามารถตั้งรหัสผ่าน (Password) เพื่อป้องกันการเปลี่ยนโปรแกรมการตั้งสภาวะการใช้งานของเครื่องจากผู้อื่นได้

7. มี RS 232C เป็นอุปกรณ์มาตรฐานใช้ต่อกับอุปกรณ์อื่นๆได้แก่ คอมพิวเตอร์และช่อง DATA I/O สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ผล (Printer) รุ่น EP-80 / EP-90 (อุปกรณ์เสริม)

8. อุปกรณ์ประกอบการใช้งานได้แก่

8.1 จานอลูมิเนียม   จำนวน 3 ชิ้น

8.2 ที่จับจานอลูมิเนียม (Forcep)  จำนวน 1 ชิ้น

8.3 แผ่นอลูมิเนียม (Aluminum sheet) จำนวน 50 แผ่น

8.3 คู่มือประกอบการใช้งาน  จำนวน 1 เล่ม

9. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเคิล

10. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น

11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

12. รับประกันคุณภาพ 2 ปี

เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

MOC63U

  • รหัส/รุ่น: MOC63U
  • สถานะสินค้า: 1