• เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้

1. มีโหมดการวัดค่าสองโหมด คือวัดอุณหภูมิร่างกาย และวัดอุณหภูมิสิ่งของ

2. ช่วงวัดค่าอุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่ 28.0 - 42.9°C

3. ช่วงวัดค่าอุณหภูมิสิ่งของ ตั้งแต่ 28.0 - 50.0°C

4. วัดค่าอุณหภูมิพร้อมแสดงไฟสีกำกับ

a. เขียว ช่วงอุณหภูมิ <37.5°C

b. ส้ม ช่วงอุณหภูมิ 37.5°C ≤ 38.0°C

c. แดง ช่วงอุณหภูมิ ≥ 38.0°C

5. ค่าความถูกต้อง ±0.2°C (ในช่วงอุณหภูมิ 35-42°C) นอกจากช่วงนี้ค่าความถูกต้อง ≤0.3°C

6. ความละเอียดในการอ่านค่า 0.1°C

7. การบันทึกค่าได้ 32 ค่า

8. ปิดเครื่องอัตโนมัติภายใน 60 วินาที ในกรณีที่ไม่มีการใช้งานใดๆ

9. ใช้ถ่านขนาด AAA (1.5V) จำนวน 2 ก้อน

เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้

  • รหัส/รุ่น: เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้
  • สถานะสินค้า: 1