• SK-8700

MINI INFRARED THERMOMETER

• เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิโดยใช้รังสีอินฟราเรด ผู้ใช้จึงสามารถวัดระดับอุณหภูมิของสิ่งต่างๆได้ 

โดยไม่จำเป็นจะต้องให้ตัวเครื่องสัมผัสกับสิ่งของนั้นๆ

• ตัวเครื่องจะจับรังสีอินฟราเรดที่สิ่งของนั้นๆปล่อยออกมา และเปลี่ยนเป็นตัวเลขแสดงถึงระดับ

อุณหภูมิผ่านหน้าจอ LCD

• สามารถใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม อย่างเช่น อุตสาหกรรมอาหาร รถยนต์ เคมีและปิโตรเลียม 

เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์พลาสติก วัสดุสิ่งทอ และการก่อสร้างถนน

• สามารถวัดอุณหภูมิได้ในช่วง -20°C - 420°C (0 to 786°F) อ่านค่าได้ละเอียด 1°C / 1°F 

มีความสามารถในการอ่านค่าซ้ำ ±1°C / ± 1°F อ่านค่าได้ถูกต้อง ± 2°C ที่อุณหภูมิ -20°C -100°C 

และ ± 2% ที่อุณหภูมิ 101°C to 420°C

• ระยะห่างจากตัวเครื่องและสิ่งของเป้าหมายในอัตรา 8:1 (ระยะห่าง:ความกว้างในการอ่านค่า) 

ตัวอย่างเช่น ตัวเครื่องจะอ่านค่ารังสีอินฟราเรดของสิ่งของที่ระยะจุดศูนย์กลางความยาว 4 เซนติเมตร 

ด้วยระยะห่างจากสิ่งของนั้นในระยะ 32 เซนติเมตร

• ตัวจับรังสีอินฟราเรดทำด้วย Thermopile

• ระยะเวลาในการอ่านค่า 0.5 วินาที

• มีไฟ Backlight บนหน้าจอแสดงผล

• ตัวเครื่องมีระบบ Auto Power Off สามารถปิดเครื่องได้เองอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้เครื่องนานๆ

• มีน้ำหนักเบาเพียง 140 กรัม

เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

SK-8700

  • รหัส/รุ่น: SK-8700
  • สถานะสินค้า: 1