IKA

IKA

IKA (ประเทศ เยอรมัน)


สินค้าเปรียบเทียบ (0)


RC 2 basic

RC 2 basic

• สามารถควบคุมอุณหภูมิในของเหลวได้ถึง -20°C • ช่วงการทำงานอุณหภูมิต่ำสุด-สูงสุดได้ตั้งแต่ -20°C..

HBC 5 basic

HBC 5 basic

• สามารถควบคุมอุณหภูมิในของเหลวได้ตั้งแต่ -20 (ในกรณีมีการเชื่อมต่อกับเครื่องทำความเย็น) ถึง 200°C&n..

HBC 10 basic

HBC 10 basic

• สามารถควบคุมอุณหภูมิในของเหลวได้ตั้งแต่ -20 (ในกรณีมีการเชื่อมต่อกับเครื่องทำความเย็น) ถึง 200°C&n..

mini G

mini G

เป็นเครื่องใช้เหวี่ยงสารในหลอดทดลอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงาน คัดแยกสารและงานไมโครฟิวเตรชั่น• ฝาค..

RV 8

RV 8

• มีชุดเครื่องแก้วกลั่นระเหยเป็นแบบแกนตั้งตรง (vertical)• ชุดเครื่องแก้วกลั่นระเหยมีพื้นที่ในการทำคว..

RV 10 digital

RV 10 digital

1. มีชุดเครื่องแก้วกลั่นระเหยเป็นแบบแกนตั้งตรง (vertical)2. ชุดเครื่องแก้วกลั่นระเหยมีพื้นที่ในการทำ..

RV 10 control

RV 10 control

1. มีชุดเครื่องแก้วกลั่นระเหยเป็นแบบแกนตั้งตรง (vertical)2. ชุดเครื่องแก้วกลั่นระเหยมีพื้นที่ในการทำ..

LR1000 control package

LR1000 control package

ชุดเครื่องปฏิกรณ์ทางเคมี เพื่อการทดลองแบบซ้ำๆ ในการผสม การทำให้แตกตัวและการทำให้สารเป็นเนื้อเดียวกัน..

แสดงผลตั้งแต่ 91 ถึง 98 รายการ จากทั้งหมด 98 รายการ (จำนวน 10 หน้า)