• Nova Safety

• เป็นเครื่องใช้เขย่าสารในหลอดทดลองเพื่อให้เกิดการลอยตัวของสาร ซึ่งเหมาะสำหรับใช้เขย่าสาร

  เพื่อหาค่าปริมาณไขมันที่อยู่ในนมและผลิตภัณฑ์จากนมชนิดต่างๆ

• ตัวเครื่องทำจากวัสดุอย่างดี มีความทนทาน แข็งแรง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

• ตัวเครื่องมีระบบล็อกฝาปิดตัวเครื่องแบบพิเศษ ที่สามารถปิดล็อกได้อย่างหนาแน่น

• เมื่อสั่งให้ตัวเครื่องหยุดทำงาน ตัวเครื่องจะค่อยๆ ลดระดับแรงเหวี่ยง โดยใช้เวลาในการหยุดการทำงาน 

  น้อยกว่า 8 วินาที

• มีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LED แสดงรอบเวลาในการทำงานอยู่บนตัวเครื่อง

• ในตัวเครื่องมีระบบการทำความร้อนให้กับหลอดทดลอง โดยสามารถทำความร้อนได้สูงสุดถึง 65°C

• ตัวเครื่องสามารถบรรจุหลอดทดลองได้มากถึง 8 หลอดต่อการเหวี่ยงในแต่ละครั้ง

• คุณสมบัติทางเทคนิคของตัวเครื่อง

o Relative Centrifugal Force (RCF) แรงเหวี่ยงจากศูนย์กลางของเครื่อง = 350 กรัม 

   มีความคลาดเคลื่อน ±50 กรัม

o Round per Minute (RPM) รอบในการเหวี่ยงต่อนาที = 350 รอบต่อนาที

o Effective Radius รัศมีในการเหวี่ยงของเครื่อง = 16 มิลลิเมตร

o Weight น้ำหนักของตัวเครื่อง = 13 กิโลกรัม

o Dimension ขนาดของตัวเครื่อง (ยาว x กว้าง x สูง) = 470 x 380 x 230 มิลลิเมตร

เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

Nova Safety

  • รหัส/รุ่น: Nova Safety
  • สถานะสินค้า: 1