EBAC

EBAC

EBAC (Japan)


สินค้าเปรียบเทียบ (0)


UD-90L376W

UD-90L376W

ตู้แช่ ULTRA LOW TEMPERATURE FREEZERS (-90 °C  ~ -60 °C)รุ่น UD-90L376W1.   ..

UD-90L534W

UD-90L534W

ตู้แช่ ULTRA LOW TEMPERATURE FREEZERS (-90 °C  ~ -60 °C)รุ่น UD-90L534W1. ตู้มีความจุ 534 ..

UD-90L692W

UD-90L692W

ตู้แช่ ULTRA LOW TEMPERATURE FREEZERS (-90 °C  ~ -60 °C)รุ่น UD-90L692W1. ตู้มีความจุ 692 ..

UD-90L702W

UD-90L702W

ตู้แช่ ULTRA LOW TEMPERATURE FREEZERS (-90 °C  ~ -60 °C)รุ่น UD-90L702W1. ตู้มีความจุ 702 ..

แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 4 รายการ จากทั้งหมด 4 รายการ (จำนวน 1 หน้า)