All American

All American

All American (ประเทศ สหรัฐอเมริกา)


สินค้าเปรียบเทียบ (0)


25X Electric Sterilizer

25X Electric Sterilizer

• เป็นหม้อนึ่งฆ่าเชื้อระบบไอน้ำ แรงดันสูง ตัวเครื่องและหม้อนึ่งทำจากอลูมิเนียม• ตัวเครื่องมีความจุปร..

50X Electric Sterilizer

50X Electric Sterilizer

• เป็นหม้อนึ่งฆ่าเชื้อระบบไอน้ำ แรงดันสูง ตัวเครื่องและหม้อนึ่งทำจากอลูมิเนียม• ตัวเครื่องมีความจุปร..

75X Electric Sterilizer

75X Electric Sterilizer

• เป็นหม้อนึ่งฆ่าเชื้อระบบไอน้ำ แรงดันสูง ตัวเครื่องและหม้อนึ่งทำจากอลูมิเนียม• ตัวเครื่องมีความจุปร..

1915X Non Electric Sterilizer (Stove - Top Autocalve)

1915X Non Electric Sterilizer (Stove - Top Autocalve)

• เป็นหม้อนึ่งฆ่าเชื้อระบบไอน้ำ แรงดันสูง ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียม• ตัวเครื่องมีความจุประมาณ 14 ลิต..

1925X Non Electric Sterilizer (Stove - Top Autocalve)

1925X Non Electric Sterilizer (Stove - Top Autocalve)

• เป็นหม้อนึ่งฆ่าเชื้อระบบไอน้ำ แรงดันสูง ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียม• ตัวเครื่องมีความจุประมาณ 24 ลิต..

1941X Non Electric Sterilizer (Stove - Top Autocalve)

1941X Non Electric Sterilizer (Stove - Top Autocalve)

• เป็นหม้อนึ่งฆ่าเชื้อระบบไอน้ำ แรงดันสูง ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียม• ตัวเครื่องมีความจุประมาณ 39 ลิต..

แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 6 รายการ จากทั้งหมด 6 รายการ (จำนวน 1 หน้า)