• MASTER - S28M

• เป็นเครื่องมือแบบมีด้ามจับ ซึ่งใช้ในการวัดระดับความเข้มข้นของเกลือ (โซเดียมคลอไรด์)

• เหมาะสำหรับการใช้วัดค่าความเค็มในการปรุงอาหาร บรรจุ และชะล้างของอาหารทะเล

• เป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อมีความทนทานต่อสารตัวอย่างที่มีสภาพเป็นกรด และความเค็มสูง 

• วัดค่าความเข้มข้นของเกลือที่อยู่ในช่วง 0.0 – 28.0%

• สเกลมีความละเอียด 0.2% 

• มีพื้นสเกลเป็นสีฟ้า ตัวเลขใหญ่ สว่าง และมีความคมชัด ทำให้อ่านได้สบายตา

• ด้ามจับเหมาะมือซึ่งได้รับการพัฒนามาเป็นพิเศษให้สามารถทำความสะอาดได้ง่าย 

โดยมีที่จับเป็นวัสดุทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ ซึ่งช่วยกำจัดสิ่งที่ตกค้างจากสารตัวอย่างที่อาจจะก่อให้

เกิดการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในตัวเครื่อง

• ส่วนปลายของเครื่องเป็นแบบ SPOON SHAPE สามารถตักสารตัวอย่างได้ง่ายและยังมีส่วนช่วย

ให้สารตัวอย่างไหลผ่านแท่งแก้วได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบ 

Automatic Sample Distribution ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้ใช้งาน

• มีน้ำหนักเบาไม่เกิน 100 กรัม

• ตัวเครื่องมีความทนทานพิเศษ ผ่านการทดสอบการตกกระแทก โดยตัวเครื่องไม่มีความเสียหายใดๆ

• ได้รับมาตรฐานการผลิตต่างๆ เช่น ISO9001, CE, HACCP, G.M.P., G.L.P., JAS, JAB

• เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น

เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

MASTER - S28M

  • รหัส/รุ่น: MASTER - S28M
  • สถานะสินค้า: 1