C 3000 isoperibol

C 3000 isoperibol
C 3000 isoperibol Package 2/10
The IKA C 3000 isoperibol calorimeter is the technologically advanced successor of our C 2000 model

1.      เป็นเครื่องมือหาค่าพลังงานความร้อน ตามมาตรฐาน ISO1928, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM 240 , GB T213 และ CE

2.      หน้าจอเป็นแบบระบบสัมผัส

3.      มีช่องสำหรับใส่ SD CARD สำหรับการอัพเดทซอฟแวร์

4.      การวัดผลทำได้ 2 แบบ คือ ISOPERIBOL และ DYNAMIC

5.      สามารถใช้หาค่าได้ประมาณ 4 ตัวอย่างต่อชั่วโมงสำหรับโหมด ISOPERIBOL

และ 6 ตัวอย่างต่อชั่วโมงสำหรับโหมด DYNAMIC

6.      สามารถตั้งค่าอุณหภูมิเริ่มต้นได้ 2 ค่า คือ 22°C และ 30°C

7.      มีความละเอียดในการอ่านค่าอุณหภูมิที่ 0.0001 K

8.      มีความแม่นยำในการทำซ้ำในการวิเคราะห์แบบ ISOPERIBOL ที่ 0.05% RSD (1 g benzoic acid NBS39i)

มีความแม่นยำในการทำซ้ำในการวิเคราะห์แบบ DYNAMIC ที่ 0.15% RSD (1 g benzoic acid NBS39i)

9.      ค่าความร้อนสูงสุดสามารถวัดได้ 40,000 JOULE

10.  Jacket ภายในเครื่องแคลอรีมิเตอร์จะหุ้มโดยรอบ Inner vessel

11.  ขณะวัดค่าตัวเครื่องสามารถแสดงระดับอุณหภูมิของตัวอย่างในรูปแบบตัวเลขหรือกราฟได้

12.  ภายในตัวเครื่องมีตัวเซนเซอร์อุณหภูมิแบบ built-in จำนวน 6 อัน เพื่อตรวจสอบค่าอุณหภูมิสำหรับ Jacket และ inner vessel และทำการวิเคราะห์อัตราการไหลของน้ำ รวมถึงควบคุมปัจจัยต่างๆ สำหรับการหมุนเวียนของน้ำภายในและภายนอก

13.  มีระบบเติมออกซิเจนแบบอัตโนมัติ

14.  มีระบบจุดระเบิดเพื่อเริ่มการทดสอบโดยอัตโนมัติ

15.  ลูกบอมบ์ได้ถูกออกแบบมาเป็นทรงกระบอก เพื่อให้มีความคงที่ของแรงดันและการกระจายความร้อนอย่างรวดเร็ว

16.  สามารถถอดลูกบอมบ์ออกมาได้อย่างง่ายดาย เมื่อเสร็จการทดลองในแต่ละครั้ง ทำให้สามารถตรวจสอบตัวอย่างหลังการเผาไหม้ รวมถึงทำให้สามารถทำความสะอาดได้ง่าย

17.  ลูกบอมบ์ได้รับมาตรฐาน CE และมีสัญลักษณ์ CE ระบุอยู่บนตัวลูกบอมบ์

18.  ใช้แรงดันก๊าซออกซิเจนในการวิเคราะห์ 30 บาร์

19.  เครื่องทำความเย็นเป็นเครื่องแยกออกจากตัวเครื่องแคลอรีมิเตอร์ เพื่อง่ายต่อการดูแลรักษาหรือซ่อม ที่สามารถเปลี่ยนเฉพาะเครื่องทำความเย็นได้

20.  ค่าอุณหภูมิของน้ำในเครื่องทำความเย็นต่ำสุด -20°C พร้อมหน้าจอแสดงผลระดับอุณหภูมิ

21.  ปั๊มแรงดันสูงสุด 15 ลิตร / นาที

22.  เครื่องทำความเย็นสามารถบรรจุได้ตั้งแต่ 1.4 – 4 ลิตร

23.  สามารเลือกหน่วยของผลการทดสอบได้ 5 UNITS คือ

o   JOULE/g.

o   CAL/g.

o   BTU/Lb.

o   KWh/Kg.

o   MJ/Kg.

24.  สามารถใส่น้ำหนักของสารตัวอย่างได้โดยตรงผ่านทางหน้าจอสัมผัส หรือผ่านทางเครื่องชั่งแบบดิจิตอล โดยผ่าน RS 232 INTERFACE

25.  สามารถนำเมาส์มาต่อเข้าที่ช่อง USB ที่ด้านหลังของเครื่อง เพื่อใช้เมาส์ในการควบคุมหน้าจอแทนการสัมผัสได้

26.  สามารใช้งานร่วมกับโปรแกรม CALWIN SOFTWARE (C6040) เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์

(เป็นอุปกรณ์ที่ต้องสั่งซื้อเพิ่มเติม)

27.  ขนาดตัวเครื่อง (เมื่อปิดฝาเครื่องบอมบ์) 500W x 425H x 450D มม.

28.  น้ำหนักเครื่อง 29 กิโลกรัม

29.  ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเคิล และมีความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

30.  Power input 1700 W

31.  เป็นเครื่องมือที่ผลิตได้ตามมาตรฐาน CE โดยโรงงานได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

DIN EN ISO9001: 2008

32.  อุณหภูมิแวดล้อมที่สามารถใช้เครื่องได้ 20 - 30ºC และที่ความชื้น 80%

33.  เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี