• 97500-50 ACCUSEAM 2000

ACCUSEAM 2000

โปรแกรมตรวจสอบคุณภาพการผลิตกระป๋อง


• เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบการเชื่อมตัวของตัวกระป๋อง 
Body wall และ Seam Wall
• โปรแกรมสามารถติดตั้ง และสั่งงานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง
• โปรแกรมนี้ เหมาะสำหรับการใช้ควบคู่ไปกับ เครื่องมอนิเตอร์ที่ใช้แสกนตัวกระป๋อง 
(Video Seam Monitor) รุ่น WACO VSM II
• โปรแกรมสามารถประมวลผลและให้ค่าต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ โดยใช้เวลาในการอ่านค่า
เพียง 3 วินาทีเท่านั้น
• ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานให้เครื่อง WACO VSM II ทำการแสกนตัวกระป๋อง 
ทำการประมวลผลค่าความยาว ความสูงส่วนประกอบต่างๆ ของกระป๋อง และวัดขนาดของ 
CAN SEAM ได้โดยการใช้โปรแกรม ACCUSEAM 2000
• จากนั้นโปรแกรมจะทำการเปรียบเทียบระหว่าง ค่าที่แท้จริงที่วัดได้จากตัวกระป๋อง กับ 
ค่าที่ผู้ใช้ทำการระบุเอาไว้ และเมื่อค่าที่ได้นั้นผิดไปจากสเปคตามที่ผู้ใช้ต้องการ 
โปรแกรมจะ Highlight ค่านั้นทันที เพื่อให้ผู้ทราบและนำค่าที่คลาดเคลื่อนนั้นไปปรับปรุง
ในการผลิตตัวกระป๋องให้ได้ตามที่ต้องการต่อไป
• ภาพรูปกระป๋องที่สแกนโดยเครื่อง WACO VSM II นั้นสามารถเซฟเก็บเอาไว้ใน
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นภาพอ้างอิงต่อไปได้
• โปรแกรมสามารถแสดงรูปภาพกระป๋องได้มากถึง 16 ภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
จึงทำให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นความแตกต่างของกระป๋องในแต่ละอันได้อย่างชัดเจน
• มีระบบการใช้ PASSWORD เพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลและการใช้งาน
ตัวโปรแกรม ACCUSEAM 2000
• ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการใช้งานโปรแกรม ACCUSEAM 2000 นั้นสามารถแสดงผล
และทำการพิมพ์ผลออกมาในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือจะแสดงเป็น SPC 
(Statistical Process Control) Analysis ก็ได้
• การใช้โปรแกรม ACCUSEAM 2000 ในการตรวจสอบคุณภาพการผลิตกระป๋องนั้น 
จะช่วยป้องกันข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก การตรวจสอบคุณภาพการผลิตกระป๋องด้วยตาเปล่าได้

เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

97500-50 ACCUSEAM 2000

  • รหัส/รุ่น: 97500-50 ACCUSEAM 2000
  • สถานะสินค้า: มีสินค้า