• FIWE 6

เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ รุ่น FIWE 6

1. เป็นเครื่องสำหรับหาปริมาณกากและเยื่อใยได้ในช่วง 0.1-100 เปอร์เซ็นต์

2. มีความแม่นยำในการวิเคราะห์ (Relative reproducibility) ±1 เปอร์เซ็นต์

3. สามารถทำการวิเคราะห์ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 6 ตัวอย่าง โดยใส่ตัวอย่างเข้าและนำออกจากระบบได้พร้อมกัน

4. สามารถทำการสกัด (Extraction) และการกรอง (Filtration) ได้ในระบบเดียวกัน และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายภาชนะใส่ตัวอย่าง ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการวิเคราะห์

5. ตัวเครื่องประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

5.1 เครื่องสกัดโดยใช้ความร้อน (Hot Extraction Unit) มีรายละเอียดดังนี้

    5.1.1 มีระบบให้ความร้อนแบบ Heat transfer โดยมี Boiling element เป็นตัวทำความร้อนให้แก่ระบบ และมีฝาปิดด้านหน้าป้องกันความร้อนสูญเสียขณะทำงาน

  5.1.2 สามารถทำการล้าง และกรองตัวอย่างได้ ภายในระบบ โดยจะมีปั๊มลมเพื่อใช้เป่าดันตัวอย่างขึ้นมาเมื่อตัวอย่างติด crucible ในขณะทำการกรอง

  5.1.3 สามารถควบคุมการทำงานในขั้นตอนการล้าง และการกรองของแต่ละหน่วยอย่างเป็นอิสระต่อกัน

  5.1.4 มีระบบให้ความร้อน เพื่ออุ่นสารละลายที่ใช้ทำปฏิกิริยาโดยอัตโนมัติ

  5.1.5 ในขั้นตอนการเติมสารละลายจะทำได้อย่างสะดวก โดยการหมุนวาวล์เพื่อเลือกการเติมสารละลาย

  5.1.6 ในขั้นตอนการล้างตัวอย่างนั้น จะมีวาวล์ปล่อยน้ำด้านบน ซึ่งจะสามารถเลื่อนไปยังตำแหน่งของแต่ละ Column ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกต่อผู้ใช้งาน

  5.1.7 สามารถจะตั้งเวลาในช่วงของการย่อยด้วยสารละลายได้ (หน่วยเป็น นาที) เมื่อครบกำหนดเวลาที่ตั้งไว้เครื่องจะทำการปิดวาวล์น้ำหล่อเย็นเพื่อเป็นการประหยัดน้ำ และมีสัญญาณเสียงเตือนขึ้นมา

  5.1.8 ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท 2.2 กิโลวัตต์

5.2 เครื่องสกัดโดยไม่ใช้ความร้อน (Cold Extraction Unit) มีรายละเอียดดังนี้

  5.2.1 การใส่ตัวอย่างเข้าและออกจากระบบ ทำได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 6 หน่วย

  5.2.2 สามารถทำการล้างและกรองตัวอย่างภายในระบบ โดยต่อระบบสูญญากาศและปั๊มลมจากส่วนเครื่องสกัดโดยใช้ความร้อน

  5.2.3 สามารถควบคุมการทำงานในขั้นตอนการล้างและการกรองของแต่ละหน่วยอย่างเป็นอิสระต่อกัน

6. มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้

6.1 Reflector จำนวน 1 อัน

6.2 Spray bottle จำนวน 1 ขวด

6.3 Crucible, P2 จำนวน 12 ใบ

6.4 Crucible stand จำนวน 1 อัน

6.5 Crucible holder จำนวน 1 อัน

6.6 Antifoaming agent จำนวน 1 ขวด

6.7 Water aspirator จำนวน 1 อัน

6.8 Water supply tank จำนวน 1 อัน

7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001

8. เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน

8.1 การตั้งค่าอุณหภูมิผ่านปุ่มสัมผัสและแสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขดิจิตอล (LED)

8.2 ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -20 ถึง 30 องศาเซลเซียส โดยมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า ±2 องศาเซลเซียส

8.3 สามารถหมุนเวียนน้ำได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 16 ลิตรต่อนาที (หมุนเวียนน้ำแบบอิสระ)

8.4 อ่างบรรจุน้ำทำจากสแตนเลส มีความจุของภาชนะไม่น้อยกว่า 16 ลิตร พร้อมฝาปิดทำจากพลาสติก พร้อมท่อระบายน้ำทิ้งด้านข้าง

8.5 ขดลวดทำความเย็นทำจากทองแดงเคลือบทับด้วยนิกเกิล

8.6 มีระบบความปลอดภัยต่างๆได้แก่

  8.6.1 มีระบบฟิวส์ ในกรณีป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน

  8.6.2 ตัวทำความเย็น (Compressor) จะหยุดการทำงานในกรณีที่ทำงานเกินขนาด (Overloaded) หรือมีความร้อนสูงเกิน (Overheated)

  8.6.3 ปั๊มน้ำจะหยุดการทำงานในกรณีที่ความร้อนสูงเกิน (Overheated) หรือวาล์วน้ำถูกเปิด

  8.6.4 มีระบบตรวจสอบการทำงาน (Self-diagnosis) ของชุดควบคุมอุณหภูมิ ในกรณีผิดปกติเครื่องจะหยุดการทำงานและมีสัญญาณเตือน

8.7 มีไฟแสดงสถานะการทำงานต่างๆ เช่น ปั๊ม, ตัวทำความเย็น และไฟแสดงการเตือน

8.8 ฝาปิดเครื่องด้านหน้าสามารถถอดประกอบได้ง่าย เพื่อการทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

8.9 มีล้อในการเคลื่อนย้ายได้สะดวกพร้อมตัวล็อคล้อ

8.10 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเคิล

9. รับประกันคุณภาพ 1 ปี

10. ผลิตภัณฑ์ประเทศอิตาลี


เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

FIWE 6

  • รหัส/รุ่น: FIWE 6
  • สถานะสินค้า: มีสินค้า