• Testo 270

เครื่องวัดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอด

สามารถใช้ในงานวัดคุณภาพน้ำมันทอดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง “ กำหนดปริมาณสารโพลาร์ ในน้ำมันที่ใช้ทอดหรือประกอบอาหารเพื่อจำหน่าย ”


รายละเอียดคุณลักษณะ 

ช่วงการวัด

ปริมาณสารโพลาร์ 0.0 ถึง 40 % TPM 

(Total Polar Materials)

อุณหภูมิ + 40 ถึง +200 ºC

ค่าความคลาดเคลื่อน

คุณภาพน้ำมัน ไม่เกิน + 2 % TPM ( + 40 ถึง + 190 ºC )

อุณหภูมิ + 1.5 ºC / ºF

ค่าความละเอียด

ปริมาณสารโพลาร์ 0.5 % TPM

อุณหภูมิ 0.5 ºC

หน้าจอแสดงผลแบบ LCD 2 บรรทัด 

แสดงค่าการวัดทั้งปริมาณสารโพลาร์และอุณหภูมิได้พร้อมกัน

มีสัญญาณไฟเตือน 3 สี 

สีเขียว เหลือง แดง หากค่าการวัดเกินระดับมาตรฐานที่ตั้งไว้จะแสดงเป็นสีเหลืองหรือสีแดง

สามารถทำความสะอาดได้ง่ายเพราะตัวอุปกรณ์ป้องกัน (Top Safe) สามารถถอดล้างได้

ป้องกันการเสียหายของเซ็นเซอร์โดยมี Metal Tray เพิ่มความแข็งแรง

ใช้งานง่าย เพราะเป็นฟังก์ชั่น อัตโนมัติ

เช่น ฟังก์ชั่นการเตือนเมื่อน้ำมันที่วัดมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 190 ºC

เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

Testo 270

  • รหัส/รุ่น: Testo 270
  • สถานะสินค้า: มีสินค้า