• SK-110TRH II TYPE 2

DIGITAL THERMOHYGROMETER


• เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นแบบดิจิตอล ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์หัววัดแบบหลาวปลายแหลม

• เหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิและความชื้นโดยการปักหลาวลงไปในเมล็ดข้าว แป้ง และกระดาษ

• สามารถใช้วัดอุณหภูมิได้ในระดับ (-10.0) - 60.0°C อ่านค่าได้ละเอียด 0.1°C ที่อุณหภูมิ -9.9°C 

หรือสูงกว่า 

ในอุณหภูมิระดับอื่นๆ สามารถอ่านค่าได้ละเอียด 1°C อ่านค่าได้ถูกต้อง ±0.5°C 

ที่อุณหภูมิ 15.0 - 35.0°C ในอุณหภูมิระดับสูงกว่า จะอ่านค่าได้ถูกต้อง ±1°C 

• สามารถวัดความชื้นได้ในระดับ 20.0 - 98.0% rh (ที่ 23°C) อ่านค่าได้ละเอียด 0.1% rh ที่ 15%rh 

หรือสูงกว่า และอ่านค่าได้ละเอียด 1 % rh ในระดับอื่นๆ 

     o อ่านค่าได้ถูกต้อง ±3% rh ที่ระดับ 30 - 90%rh ในช่วงอุณหภูมิ 15.0 - 35.0°C

     o อ่านค่าได้ถูกต้อง ±7% rh ที่ระดับอุณหภูมิน้อยกว่า 0°C และมากกว่า 50.0°C

     o อ่านค่าได้ถูกต้อง ±5% rh ในระดับอุณหภูมิอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา

• หน้าจอแสดงผลของช่วงอุณหภูมิได้ในระดับ (-15.0) - 65.0°C และช่วงความชื้นในระดับ 0 - 99.9 %

• ใช้เวลาในการอ่านค่าเพียง 1 วินาที

• แสดงค่าบนหน้าจอ LCD โดยระดับอุณหภูมิและค่า RH สามารถแสดงผลได้พร้อมกัน

• น้ำหนักตัวเครื่องโดยประมาณเพียง 270 กรัม

• เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น

เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

SK-110TRH II TYPE 2

  • รหัส/รุ่น: SK-110TRH II TYPE 2
  • สถานะสินค้า: มีสินค้า