• NSII-Q (Quartz type)

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบใช้กระดาษกราฟ (Sigma II Thermohygrograph)


• เป็นเครื่องบันทึกอุณหภูมิและระดับความชื้นของอากาศที่มีความแม่นยำสูงมากเนื่อง

จากควบคุมด้วยนาฬิกาควอทซ์ พร้อมกระดาษแบบบันทึก 7 วัน 55 แผ่น

• สามารถเลือกตั้งเวลาในการบันทึกได้ตั้งแต่ 1 วัน 7 วันและ 32 วัน โดยปรับได้ที่สวิทช์ปรับความเร็ว


• อุปกรณ์ใช้ตรวจจับค่า มีดังนี้

     o ตัวตรวจจับในการวัดอุณหภูมิ: แผ่นโลหะคู่ (Bimetal strip)

     o ตัวตรวจจับการวัดความชื้น: Human hair bundle for relative humidity

• ช่วงของการวัดค่า

     o ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ: -10 ถึง 50°C

     o ช่วงของการวัดค่าความชื้น: 0 – 100%

• ความแม่นยำในการวัดค่า

     o การวัดค่าอุณหภูมิ: ± 1 °C ในช่วงระดับอุณหภูมิตั้งแต่ 10 - 30°C ± 2 °C ในช่วงระดับอุณหภูมิ

ที่นอกเหนือจากข้างต้น

     o การวัดค่าความชื้น: ± 3 % ในช่วงระดับอุณหภูมิตั้งแต่ 15 - 25°C และความชื้นระดับที่ 

25 – 95% ± 5 % ในช่วงระดับอุณหภูมิและระดับความชื้นที่นอกเหนือจากข้างต้น


• ปากกาที่ใช้ในการบันทึกค่าเป็นสีม่วง Cartridge pens (violet)

• ขนาดของตัวเครื่อง (W)336 x (H)295 x (D)148 mm และมีน้ำหนักประมาณ 3.1 กิโลกรัม

• เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น


เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

NSII-Q (Quartz type)

  • รหัส/รุ่น: NSII-Q (Quartz type)
  • สถานะสินค้า: มีสินค้า