IKA

IKA

IKA (GERMANY)


สินค้าเปรียบเทียบ (0)


C-MAG HS 7 digital

C-MAG HS 7 digital

• เป็นเครื่องกวนสารด้วยแม่เหล็ก พร้อมให้ความร้อนในเครื่องเดียวกัน• สามารถเชื่อมต่อกับตัวเซ็นเซอร์อุณ..

฿0.0000บาท

C-MAG HS 10 digital

C-MAG HS 10 digital

• เป็นเครื่องกวนสารด้วยแม่เหล็ก พร้อมให้ความร้อนในเครื่องเดียวกัน• สามารถเชื่อมต่อกับตัวเซ็นเซอร์อุณ..

฿0.0000บาท

RCT basic

RCT basic

• เป็นเครื่องกวนสารด้วยแม่เหล็ก พร้อมให้ความร้อนในเครื่องเดียวกัน• การปรับอุณหภูมิและความเร็วรอบในกา..

฿0.0000บาท

RH Basic

RH Basic

• เป็นเครื่องกวนสารด้วยแม่เหล็ก พร้อมให้ความร้อนในเครื่องเดียวกัน• การปรับอุณหภูมิและความเร็วรอบในกา..

฿0.0000บาท

RH digital

RH digital

• เป็นเครื่องกวนสารด้วยแม่เหล็ก พร้อมให้ความร้อนในเครื่องเดียวกัน• การปรับอุณหภูมิและความเร็วรอบเป็น..

฿0.0000บาท

RET Control

RET Control

• เป็นเครื่องกวนสารด้วยแม่เหล็ก พร้อมให้ความร้อนในเครื่องเดียวกัน• การปรับอุณหภูมิและความเร็วรอบในกา..

฿0.0000บาท

RT 5

RT 5

• เป็นเครื่องกวนสารและให้ความร้อนในเครื่องเดียวกัน• เป็นเครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็ก ชนิดกวนได้ 5 ตำแหน..

฿0.0000บาท

RT 10

RT 10

• เป็นเครื่องกวนสารและให้ความร้อนในเครื่องเดียวกัน• เป็นเครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็ก ชนิดกวนได้ 10 ตำแห..

฿0.0000บาท

RT 15

RT 15

• เป็นเครื่องกวนสารและให้ความร้อนในเครื่องเดียวกัน• เป็นเครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็ก ชนิดกวนได้ 15 ตำแห..

฿0.0000บาท

color squid

color squid

• เป็นเครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็ก ชนิดกวนสารได้ปริมาตร 1 ลิตร• บนตัวเครื่องมีหน้าจอแสดงผลรอบความเร็วใน..

฿0.0000บาท

แสดงผลตั้งแต่ 11 ถึง 20 รายการ จากทั้งหมด 96 รายการ (จำนวน 10 หน้า)