• เป็นเครื่องกวนสารด้วยแม่เหล็ก พร้อมให้ความร้อนในเครื่องเดียวกัน

• สามารถเชื่อมต่อกับตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิรุ่น PT1000 ได้โดยตรง

• มีตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิรุ่น PT1000.60 (ตัวก้านวัดอุณหภูมิทำจากสแตนเลส สตีล) มาพร้อมกับตัวเครื่อง

• เมื่อต่อตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิ

o จะมีความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ ±0.5 K

o จะมีความคงที่ของอุณหภูมิในของเหลว ±0.5 K

o จะมีความถูกต้องในการวัดค่าอุณหภูมิ ±0.2 K

o ความละเอียดในการแสดงผลค่าอุณหภูมิบนหน้าจอแสดงผลจะเป็น  0.1K

• การปรับอุณหภูมิและความเร็วรอบในการกวนเป็นแบบปุ่มหมุนแยกกัน

• เป็นเครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็ก ชนิดกวนสารได้ปริมาตร 5 ลิตร

• หน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอล แสดงอุณหภูมิที่ตั้งค่าเอาไว้ (Target temp.) และอุณหภูมิปัจจุบัน (Actual temp.) ได้พร้อมกัน

• สามารถเลือกโหมดการทำงานได้ 3 แบบดังนี้ (Standard, Safe, Adjustment protection)

• การปรับความเร็วรอบในการกวนสารแบบปุ่มหมุนเพียงปุ่มเดียวตั้งแต่ 100-1,500 รอบต่อนาที 

โดยมีหน้าปัดเป็นสเกล 1-6

• มีมอเตอร์ขนาด input/output 15/1.5 W

• แท่งแม่เหล็กที่ใช้กับเครื่องได้มีขนาดความยาวไม่เกิน 80 มิลลิเมตร (เป็นอุปกรณ์เสริม ต้องซื้อเพิ่มเติม)

• มีเตาให้ความร้อนขนาด 250 W

• ทำความร้อนได้ตั้งแต่ 50 - 500°C โดยมีปุ่มปรับความร้อนโดยมีหน้าปัดเป็นอิเล็กทรอนิกส์ (digital) 

• มีความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ  ±1K

• แผ่นให้ความร้อนทำด้วย เซรามิกแก้ว มีขนาด 100 x 100 มิลลิเมตร ซึ่งป้องกันสารเคมี (chemical resistance)

• มีระบบป้องกันเพื่อความปลอดภัย (Safety circuit) ตั้งค่าให้ตัดไฟได้เมื่ออุณหภูมิถึง 550°C ซึ่งไม่สามารถปรับค่าได้

• มีระบบเตือนแผ่นให้ความร้อนยังคงร้อนอยู่หลังจากเครื่องปิดไปแล้ว

• มีการแสดงข้อความการทำงานผิดพลาดต่างๆ (Error code) บนหน้าจอแสดงผล

• ตัวเครื่องขนาด 150 x 105 x 260 mm

• น้ำหนักเครื่อง 3 กิโลกรัม

• ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานตัวเครื่องได้อยู่ในช่วง 5 - 40°C

• ระดับความชื้นที่สามารถใช้งานตัวเครื่องได้ไม่ควรเกิน 80%

• ได้รับมาตรฐานการป้องกัน DIN EN 60529 (IP21)

• ใช้ไฟฟ้า 220V, 50/60 Hz

• Power input 270 W

เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

C-MAG HS 4 digital

  • รหัส/รุ่น: C-MAG HS 4 digital
  • สถานะสินค้า: มีสินค้า